Μανώλης Ρασούλης, Γιώργος Γαβαλάς
- Τα ποδοσφαιρικά -